Přednášející

Prof. Ing. Oldřich Rejnuš, CSc. / Téma: Jak dlouho bude ještě existovat společná evropská měna?

Prof. Mgr. Miroslav Bárta, Dr. / Téma: Civilizace: sedm zákonů. Kolaps měn a civilizací neznamená konec


Prof. Ing. Oldřich Rejnuš, CSc.

Profesor Oldřich Rejnuš působí na Fakultě podnikatelské VUT v Brně a na Ekonomicko-správní fakultě Masarykovy univerzity, kde v současnosti přednáší předměty „Finanční trhy“ a „Obchodování cenných papírů a komodit“. Je autorem mnoha vědeckých a odborných článků, publikací a učebnic, přičemž v poslední době se zvláště intenzivně zabývá soudobým vývojem světového finančního systému s ohledem na vznik novodobých jak ekonomických, tak i společenských rizik.

Prof. Mgr. Miroslav Bárta, Dr.

Profesor Miroslav Bárta je egyptolog a archeolog. Zabývá se vývojem starověkých civilizací, vztahem člověka a přírodního prostředí i vývojem komplexních společností. Je uznávaným odborníkem na vývoj a kolaps měn dávných civilizací. Jeho kniha „Příběh Civilizace. Vzestup a pád stavitelů pyramid“ byla vyhlášena nejlepší vědeckou publikací za rok 2016. Přednáší na univerzitách po celém světě, vedl semináře pro OECD i pro mnohé české firmy a instituce. Je autorem několika bestsellerů.